Владимир Ћоровић, СЛОВЕНИ, НАРОД СА СЕВЕРА

Словени, чија су се најстарија седишта налазила у подручју данашње источне и јужне Пољске и југозападне Русије, припадају индо-европској заједници. Они представљају крајњу североисточну групу народа те припадности. Антрополошки тип…

Сима Ћирковић-Успони и падови у средњем веку

Под византијским окриљем Међу балканским државама У борби за опстанак Под византијским окриљем Предуслови за настанак Српског народа створени су у VII веку, када се на тле римске провинције Далмације…