Последње писмо краљице Марије Антоанете

Марија Антоанета (1755 — 1793) је била ћерка царице Марије Терезије, жена Луја XVI. Брак 14-годишње Марије Антоанете и 15-годишњег Луја XVI, унука француског краља је склопљен 16. маја 1770. године. То је било спајање две највеће европске породице Хабзбурга и Бурбона. По доласку…

Радош Љушић-Векови под турском влашћу и обновљена државност

Ратови и сеобе Обнова националних држава Под окриљем двају царства У југословенској заједници Ратови и сеобе Турском освајању Балкана и Подунавља претходиле су и пратиле га сеобе српског народа. Оне…

БЕРЛИНСКИ УГОВОР ИЗ 1878.(ДЕЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БАЛКАН)

Уговор између В. Британије, Аустро-Угарске, Француске, Немачке, Италије, Русије и Турске. Берлин, 13. јул 1878. године Члан I- Бугарска се конституише као аутономна и зависна Кнежевина под врховном влаћу Његовог…

Унутрашње уређење Османског царства

(према делу Х. Иналџика, Османско царство. Класично доба 1300 – 1600) Династичка свест. Владајућу династију у Турској је основао Осман Гази, првобитно само поглавица једног полуномадског туркменског племена. Према турској…

ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК У ПРВЕ ТРИ ГОДИНЕ (1804-1807)

Први српски устанак представља израз српског незадовољства стањем које су завеле турске дахије у Београдском пашалуку. Вођа тог незадовољства био је Вожд Ђорђе Петровић-Карађорђе.Деда Ђорђев је се доселио из Васојевића…