ГРЧКИ СВЕТ У V ВЕКУ ПРЕ НОВЕ ЕРЕ

*ГРЧКО-ПЕРСИЈСКИ РАТОВИ *АТИНА У ДОБА ПЕРИКЛА *ПЕЛОПОНЕСКИ РАТ ГРЧКО-ПЕРСИЈСКИ РАТОВИ (499-449 п.н.е.) *ПОВОД: ЈОНСКИ УСТАНАК МАЛОАЗИЈСКИХ ГРКА У МИЛЕТУ (499-494 п.н.е.) *Жеља Грка да се ослободи од персијске власти у…

СПАРТА И АТИНА

СПАРТА *Oснивање: IX век пре н.е. на обали ЕУРОТЕ у Лаконији (Лакедемонији) на југу Пелопонеза СТАНОВНИШТВО СПАРТИЈАТИ *Аристократија- пуноправни грађани (мањина)*Управљају државом; језгро спартанске војске*Земљишни посед- КЛЕР који обрађују хелоти…

НАЈСТАРИЈИ ПЕРИОД ГРЧКЕ ИСТОРИЈЕ- исписи

НАЈСТАРИЈА ИСТОРИЈА ХЕЛАДЕ *Крај III тј.почетак II миленијума пре н.е.- Досељавање Грка (Хелена, Ахајаца) на крајњи југ Балканског полуострва из области око Дунава. * I миленијум пре н.е.- подела Ахајаца…

НА ПОЧЕТКУ ИСТОРИЈЕ- прве цивилизације (исписи)

*РАСПАД РОДОВСКО-ПЛЕМЕНСКОГ ДРУШТВА ----->ПОЈАВА  ПОРОДИЦА *РАСПАД РОДОВСКО-ПЛЕМЕНСКОГ ВЛАСНИШТВА ----->ПОЈАВА  ПРИВАТНОГ ВЛАСНИШТВА *Појава СЕОСКИХ ОПШТИНА због потребне радне снаге (удруживање породица) *САВЕЗ ПЛЕМЕНА (одбрамбени савез) се формира како би заштитио племенску…