ПП 7 (ученици) 2015/2016.

7*Српски народ у Османском царству

*Османска освајања, држава и друштво

*Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турске

*Пећка патријаршија

*Сеобе Срба

*Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу

*Почеци грађанске класе код Срба

*Српски народ у Османском царству

*Османска освајања, држава и друштво

*Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турске

*Пећка патријаршија

*Сеобе Срба

*Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу

*Почеци грађанске класе код Срба

*Свет машина

*Грађанске револуције

*Француска револуција

*Наполеоново доба

*Бечки конгрес и Револуције 1848/1849.

*Уједињење Италије и Немачке

*Грађански рат у САД

*Источно питање

*Свет машина

*Грађанске револуције

*Француска револуција

*Наполеоново доба

*Бечки конгрес и Револуције 1848/1849.

*Уједињење Италије и Немачке

Advertisements